Tiêu đề 1

Thủ tục Cấp lại thẻ Bảo hiểm y tế do bị mất, bị thất lạc 

Tiêu đề

Thủ tục Cấp lại thẻ Bảo hiểm y tế do bị mất, bị thất lạc

Đơn vị

Quận 

Lĩnh vực

Bảo hiểm y tế 

Cơ sở pháp lý

Không có

Trình tự thực hiện

* Bước 1: Ủy ban nhân dân phường – xã, thị trấn chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định.

* Bước 2: Ủy ban nhân dân phường – xã, thị trấn nộp hồ sơ tại Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội quận – huyện (trong giờ hành chính từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần).

- Cán bộ nhận hồ sơ kiểm tra tính đầy đủ và hợp lệ của các giấy tờ trong hồ sơ.

- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ hoặc chưa hợp lệ thì hướng dẫn Ủy ban nhân dân phường hoàn thiện hồ sơ.

* Bước 3: Phòng Lao động- Thương binh và Xã hội quận tổng hợp chuyển Bảo hiểm xã hội thành phố xét cấp lại.

* Bước 4: Ủy ban nhân dân phường - xã, thị trấn nhận thẻ tại Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội quận - huyện, thị trấn (trong giờ hành chính từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần).

Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước

Thành phần số lượng hồ sơ

  * Thành phần hồ sơ:

+ Đơn (viết tay) đề nghị cấp lại thẻ BHYT.

  * Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không có

Thời gian giải quyết

Không có quy định cụ thể thời gian giải quyết.

Đối tượng

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

              * Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Bảo hiểm xã hội thành phố

  * Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không có

              * Cơ quan trực tiếp thực hiện: Phòng Lao động- Thương binh và Xã hội quận – huyện

  * Cơ quan phối hợp (nếu có): Ủy ban nhân dân phường – xã, thị trấn nơi trẻ cư trú

Kết quả

Thẻ

Điều kiện thực hiện Thủ tục hành chính

Không có

Lệ phí

Không có

CapDo

Cấp độ 2 

DVCURL

 

Key

 
Tệp đính kèm
Thủ tục Cấp lại thẻ Bảo hiểm y tế do bị mất, bị thất lạc.doc    
Đã tạo vào thời điểm 28/02/2012 2:41 CH  bởi Trần Bá Phúc 
Được sửa tại 12/05/2012 9:36 SA  bởi System Account 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
2
0
7
3
6
9
3