Tiêu đề 1

Cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và giấy chứng nhận đăng ký thuế        

Tiêu đề

Cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và giấy chứng nhận đăng ký thuế

Đơn vị

Ủy ban nhân dân quận 3 

Lĩnh vực

Kinh doanh 

Cơ sở pháp lý

 

Trình tự thực hiện

QUY TRÌNH GIẢI QUYẾT CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ KINH DOANH VÀ GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ THUẾ

 

Bước 1: tại Ủy Ban Nhân Dân phường

              Thời gian: 1,5 ngày làm việc

              Nội dung: TIẾP NHẬN VÀ THẨM ĐỊNH HỒ SƠ

-          Tiếp nhận, kiểm tra thành phần hồ sơ của hộ kinh doanh.

-          Lập biên nhận hẹn trả hồ sơ.

-          Lập phiếu thẩm định về mặt bằng, về nơi để xe khách, về tính xác thực của địa chỉ ĐKKD và những lưu ý khác.

-          Thu lệ phí hồ sơ hành chính.

-          Chuyển hồ sơ về “Tổ tiếp nhận hồ sơ hành chính”.

Bước 2: tại Tổ tiếp nhận hồ sơ hành chính

              Thời gian: Thực hiện ngay

              Nội dung: Cập nhật hồ sơ từ UBND Phường và chuyển Phòng Kinh tế thụ lý

Bước 3: tại Phòng Kinh Tế và trình UBND quận 3

              Thời gian: 2,5 ngày làm việc

              Nội dung: THỤ LÝ HỒ SƠ

-          Tiếp nhận hồ sơ từ “Tổ tiếp nhận hồ sơ hành chính”.

-          Nhập dữ liệu – Thẩm định thực tế, đối chiếu nội dung, ngành nghề ĐKKD với các quy định hiện hành. Thông báo bổ túc hồ sơ (nếu cần).

-          Lập tờ trình UBND quận 3 và dự thảo kèm theo gồm:

  • Nếu hồ sơ không đủ điều kiện thì lập dự thảo công văn UBND quận 3 trả lời từ chối việc cấp GCN ĐKKD cho hộ kinh doanh.
  • Nếu hồ sơ đủ điều kiện thì in Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh trình UBND Quận xem xét và cấp cho hộ kinh doanh.

-          Tiếp nhận và cập nhật hồ sơ đã được UBND quận 3 duyệt ký.

-          Định kỳ theo quy định tổng hợp, gửi danh sách Hộ kinh doanh đã đăng ký cho Phòng ĐKKD – Sở KH & ĐT, UBND phường, Chi cục thuế quận 3.

-          Chuyển thông tin hồ sơ cấp GCN ĐKKD đến Chi cục thuế.

-          Chuyển kết quả thụ lý cho Tổ tiếp nhận Hồ sơ Hành chính.

Bước 4: tại Chi cục thuế quận 3

              Thời gian: 3 ngày làm việc

              Nội dung: thụ lý cấp Giấy chứng nhận đăng ký thuế

-          Tiếp nhận thông tin (qua mạng) về GCN ĐKKD của Hộ kinh doanh.

-          Nhập dữ liệu – Thẩm định – Thông báo bổ túc hồ sơ (nếu cần).

-          Chuyển kết quả thụ lý qua UBND quận 3 (thông qua Tổ tiếp nhận Hồ sơ hành chính quận 3) gồm:

  • Nếu hồ sơ không đủ điều kiện thì có thông báo của Chi Cục Thuế trả lời từ chối việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký thuế cho hộ kinh doanh.
  • Nếu hồ sơ đủ điều kiện thì cấp Giấy chứng nhận đăng ký thuế cho hộ kinh doanh.

Bước 5: tại Tổ tiếp nhận hồ sơ hành chính

              Thời gian: 1/2 ngày làm việc

              Nội dung: KIỂM TRA KẾT QUẢ

-          Tiếp nhận kết quả thụ lý về GCN ĐKKD từ Phòng Kinh tế quận 3.

-          Tiếp nhận kết quả thụ lý về cấp Giấy chứng nhận đăng ký thuế từ Chi cục Thuế quận 3.

-          Kiểm tra kết quả (Yêu cầu các đơn vị khắc phục hoặc có công văn đề nghị dời hẹn nếu kết quả chưa đạt).

-          Chuyển kết quả (đạt yêu cầu) cho Ủy ban nhân dân phường.

Bước 6: tại Ủy ban nhân dân phường

              Thời gian: 1/2 ngày làm việc

              Nội dung: TRẢ KẾT QUẢ CHO HỘ KINH DOANH

 

Cách thức thực hiện

Nộp một bộ hồ sơ theo yêu cầu

Thành phần số lượng hồ sơ

        HỒ SƠ GỒM:

-         Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh (theo mẫu).

-         Trường hợp hộ kinh doanh do một nhóm cá nhân thành lập thì nộp biên bản họp nhóm cá nhân về việc thành lập hộ kinh doanh.

-         Bản sao Giấy chứng minh nhân dân của cá nhân hoặc người đại diện hộ gia đình (mang theo bản chính CMND để đối chiếu).

*        Các trường hợp cần bổ sung thêm hồ sơ:

1.      Trường hợp địa điểm kinh doanh tại khu vực chợ: hộ kinh doanh liên hệ Ban quản lý chợ để được hướng dẫn và xác nhận về việc ngành nghề đăng ký kinh doanh phù hợp với quy hoạch ngành hàng của chợ.

2.      Trường hợp đăng ký ngành, nghề phải có chứng chỉ hành nghề: nộp bản sao (có sao y bản chính) chứng chỉ hành nghề của cá nhân hoặc người đại diện hộ gia đình.

3.      Trường hợp đăng ký ngành, nghề phải có vốn pháp định: nộp bản sao (có sao y bản chính) văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền.

Thời gian giải quyết

08 ngày làm việc, cụ thể gồm:

- Thời gian cấp GCN ĐKKD: 05 ngày làm việc.

- Thời gian cấp Mã số Thuế 03 ngày làm việc.

Đối tượng

 

Kết quả

Giấy chứng nhận ĐKKD

Điều kiện thực hiện Thủ tục hành chính

 

Lệ phí

30.000 đồng

CapDo

Cấp độ 2 

DVCURL

 

Key

 
Tệp đính kèm
Bienban_NhomCaNhan_TLKD.doc    
Giay_De_Nghi_DKKD_hoKD.doc    
Đã tạo vào thời điểm 23/03/2011 11:03 SA  bởi Trần Bá Phúc 
Được sửa tại 12/05/2012 9:36 SA  bởi System Account 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
0
0
6
6
0
3
3