Bỏ qua nội dung chính

UBND QUẬN 3

Trang chủ
Giới thiệu
Bầu cử 2011
Thông tin cần biết
Thông tin tuyên tuyền
  
UBND QUẬN 3 > Tất cả Nội dung Trang  

Tất cả Nội dung Trang

Trang này sẽ hiển thị tất cả các bảng thảo luận, danh sách, thư viện, và bản khảo sát trong trang Web này. Nhấp vào tên của danh sách hoặc thư viện để xem nội dung của chúng. Thùng rác chứa các khoản mục đã bị xóa. Để tạo thư viện hoặc danh sách mới, nhấp vào Tạo.
Xem: 
  Tên Mô tả Khoản mục Sửa đổi Lần cuối

  Thư viện Tài liệu

Khuôn mẫu của Biểu mẫu Khuôn mẫu của Biểu mẫu  Thư viện này có chứa khuôn mẫu của biểu mẫu được quản trị viên chấp thuận đã được kích hoạt cho tập hợp trang web này.  2 4 năm trước
pages pages    124 15 tháng trước
Tài liệu Chia sẻ Tài liệu Chia sẻ  Chia sẻ tài liệu với nhóm bằng cách thêm tài liệu vào thư viện tài liệu này.  1 6 năm trước

  Thư viện Hình ảnh

deepzoom deepzoom    3196 4 năm trước
Hình ảnh bản tin Hình ảnh bản tin    13616 3 giờ trước
Hình ảnh tuyên truyền Hình ảnh tuyên truyền    10 6 năm trước
hinhbaucu hinhbaucu    3 7 năm trước
IMAGES IMAGES    11 3 năm trước
LeftMenuHinhQuangCao LeftMenuHinhQuangCao    14 11 tháng trước
RightMenuHinhQuangCao RightMenuHinhQuangCao    11 9 tháng trước
Tài liệu tham khảo Tài liệu tham khảo    24 3 năm trước
Thư viện hình ảnh Thư viện hình ảnh    2 7 năm trước
Thư viện video Thư viện video    5 7 năm trước
video_baucu video_baucu    1 8 năm trước

  Danh sách

CauHinh CauHinh    1 7 năm trước
Danh mục kênh tin Danh mục kênh tin    2 8 năm trước
Danh sách thủ tục Danh sách thủ tục    494 2 năm trước
DanhMucKenhTin DanhMucKenhTin    6 5 năm trước
Đơn vị Đơn vị    8 7 năm trước
GopyDB GopyDB    98 2 tháng trước
GopY-DTHP GopY-DTHP    3 14 tháng trước
GopY-VBDT GopY-VBDT  GopY-VBDT  3 4 năm trước
HitCounter HitCounter    1 Cách đây 1 phút
Hoi-dap Hoi-dap    4 5 năm trước
HtmlEditorDB HtmlEditorDB    72 2 tháng trước
Lịch Lịch  Sử dụng danh sách Lịch để được thông tin cuộc họp sắp đến, thời hạn và các sự kiện quan trọng khác.  0 8 năm trước
Lich_ThongBao Lich_ThongBao    0 8 năm trước
LichCongTac LichCongTac    0 8 năm trước
LichLamViec LichLamViec    0 8 năm trước
LienHeDB LienHeDB    583 3 tuần trước
Liên kết Liên kết  Dùng danh sách Liên kết để liên kết đến các trang Web mà thành viên trong đội của bạn thấy hữu ích hoặc quan tâm.  0 6 năm trước
Lĩnh vực Lĩnh vực    37 2 năm trước
PageManager_XmlList PageManager_XmlList    6 15 tháng trước
SurveyAnswer SurveyAnswer    7 8 năm trước
SurveyQuestion SurveyQuestion  SurveyQuestion  2 8 năm trước
Tác vụ Tác vụ  Sử dụng danh sách Tác vụ để theo dõi công việc mà bạn hoặc nhóm của mình cần hoàn tất.  0 8 năm trước
TaiLieuPhoBienGiaoDucPhapLuat TaiLieuPhoBienGiaoDucPhapLuat    51 8 năm trước
Thông báo Thông báo  Sử dụng danh sách Thông báo để đăng tin nhắn trên trang chủ của trang web của bạn.  1 8 năm trước
Van-ban-du-thao Van-ban-du-thao  Van-ban-du-thao  5 4 năm trước
VanBanDuThaoHP VanBanDuThaoHP    1 6 năm trước
VanBanphapluat VanBanphapluat    12 3 năm trước
Van-ban-tham-khao Van-ban-tham-khao  Van-ban-tham-khao  8 3 năm trước
VBPL_CoQuanBanHanh VBPL_CoQuanBanHanh    9 7 năm trước
VBPL_DB VBPL_DB    16 5 năm trước
VBPL_LinhVuc VBPL_LinhVuc    11 6 năm trước
VBPL_Loai VBPL_Loai    9 7 năm trước
Ykien-phanhoi Ykien-phanhoi    59 3 tuần trước

  Bảng Thảo luận

Thảo luận Nhóm Thảo luận Nhóm  Dùng danh sách Thảo luận Nhóm để lưu giữ các nội dung thảo luận kiểu nhóm tin theo chủ đề tương ứng cho đội của bạn.  0 8 năm trước

  Khảo sát

Không có khảo sát.

  Trang web và Không gian làm việc

Sharepoint Site Bầu cử 2011  17 giờ trước
Sharepoint Site Giới thiệu  23 phút trước
Sharepoint Site Quy hoach  15 giờ trước
Sharepoint Site Tin tức sự kiện  Cách đây 1 phút
Sharepoint Site Thông tin cần biết  2 giờ trước
Sharepoint Site Thông tin tuyên tuyền  5 năm trước

  Thùng Rác

Thùng Rác Thùng Rác  Sử dụng trang này để khôi phục các khoản mục mà bạn đã xoá khỏi trang web này, hoặc để dọn sạch những mục đã xoá. 0