Giới thiệu 18 Tháng Năm 2010 10:15:00 SA

Liên đoàn Lao động Quận 3

CÔNG ĐOÀN QUẬN 3 - 31 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN

Ba mươi mốt năm qua, kể từ ngày Miền Nam hoàn tòan giải phóng, thống nhất nước nhà, dưới sự lãnh đạo của Liên Đoàn Lao Động Thành phố, Quận ủy Quận 3 và sự hỗ trợ tích cực của UBND và các Ban ngành, đoàn thể trong quận, phong trào CNVC -LĐ và hoạt động Công đoàn Quận 3 không ngừng lớn mạnh và phát triển vững chắc, luôn hoàn thành xuất sắc các yêu cầu, chức năng, nhiệm vụ được giao phó trong từng giai đoạn. Nội dung và phương thức hoạt động ngày được cải tiến, sáng tạo theo hướng thiết thực đi vào chiều sâu, đáp ứng đông đảo nhu cầu, nguyện vọng của CNVC - LĐ, đóng góp xứng đáng vào sự phát triển đi lên của Thành phố và Quận nhà.

Nhìn lại chặng đường 31 năm đi qua với muôn vàn khó khăn thách thức nhưng cũng đầy tự hào về sự đóng góp có ý nghĩa của tổ chức Công đoàn. Những năm đầu giải phóng, trong hoàn cảnh đất nước vừa giành lại độc lập với bao bộn bề khó khăn, điện không đủ đáp ứng cho sản xuất và sinh hoạt, nguyên, nhiên, vật liệu khan hiếm, nhu yếu phẩm và các mặt hàng thiết yếu được phân phối bằng tem phiếu, mặt bằng học vấn và kiến thức quản lý của CNVC - LĐ còn nhiều bất cập, … thế mà đội ngũ CNVC - LĐ Quận 3 luôn đi đầu khắc phục mọi khó khăn, ngày đêm thi đua yêu nước hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đóng góp quan trọng vào việc hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ kinh tế xã hội của Quận. Tổ chức Công đoàn không ngừng phát triển từ 20 CĐCS và 700 đoàn viên khi mới thành lập đến năm 1985 đã phát triển 87 CĐCS với 9.000 đoàn viên. Chất lượng hoạt động Công đoàn cùng song hành với sự tăng trưởng về số lượng.

Bước vào năm 1986, thực hiện đường lối đổi mới của Đảng, đội ngũ CNVC-LĐ Quận 3 đã hăng hái đi đầu trong công cuộc đổi mới góp phần tạo nên những thành tựu bước đầu nhưng hết sức quan trọng trong đời sống kinh tế xã hội, góp phần giữ vững ổn định về chính trị, kinh tế - xã hội của Quận nhà. Cùng với cả nước, Quận 3 tiếp tục xây dựng và phát triển kinh tế nhiều thành phần theo cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa, các thành phần kinh tế không ngừng phát triển về số lượng. Với xu hướng thu hẹp dần các doanh nghiệp Nhà nước, các đơn vị, doanh nghiệp ngoài quốc doanh ngày càng phát triển thì phong trào CNVC-LĐ và hoạt động công đoàn cũng bắt nhịp kịp với yêu cầu đổi mới. Các cấp công đoàn luôn năng động, đầu tư, đi sâu nghiên cứu đổi mới nội dung và phương thức hoạt động với nhiều loại hình phong phú, đa dạng phù hợp với từng loại hình CĐCS, trong đó tập trung đầu tư khu vực kinh tế ngoài quốc doanh nhằm vận động, thu hút đông đảo CNLĐ vào tổ chức công đoàn và để có điều kiện bảo vệ quyền lợi chính đáng hợp pháp cho người lao động được tốt hơn.

Và từ năm 1991, Quận 3 bắt tay xây dựng công đoàn cơ sở khu vực kinh tế ngoài quốc doanh, bằng nhiều hình thức, biện pháp thích hợp với mục tiêu "phủ kín công đoàn ở các doanh nghiệp ngoài quốc doanh có đủ điều kiện". Quận đã xây dựng và phát triển tổ chức công đoàn vượt bậc cả về số lượng và chất lượng. Nếu như, năm 1985, quản lý 87 CĐCS với 9.000 đoàn viên, năm 1995, quản lý 166 CĐCS với 10.889 đoàn viên thì đến năm 2006, quản lý 286 CĐCS (trong đó khu vực ngoài quốc doanh 185 CĐCS) với tổng số 17.347 đoàn viên (đoàn viên khu vực ngoài quốc doanh là 11.699). Không chỉ quan tâm đến số lượng CĐCS, LĐLĐ Quận 3 còn chú trọng vào mục tiêu xây dựng chất lượng hoạt động của công đoàn, coi việc xây dựng CĐCS vững mạnh là nhiệm vụ trọng tâm, sống còn của tổ chức công đoàn. Để chất lượng được nâng cao, hoạt động thiết thực, hàng năm, LĐLĐ Quận 3 tổ chức tập huấn, nghiệp vụ, kỹ năng cán bộ công đoàn; tọa đàm, trao đổi những kinh nghiệm hay theo từng loại hình; viết bài hiến kế xây dựng Công đoàn cơ sở, Tổ công đoàn vững mạnh; thi Chủ tịch công đoàn, Tổ trưởng công đoàn giỏi …. Mặt khác, thường xuyên kiểm tra các CĐCS hoạt động còn yếu, hoặc mới thành lập để hướng dẫn nghiệp vụ và tháo gỡ khó khăn cho cơ sở. Chính những biện pháp này đã giúp chất lượng hoạt động công đoàn nâng lên rõ rệt. Nếu như, năm 1990 có 29,27% CĐCS đạt vững mạnh xuất sắc, năm 1995 là 36,7% CĐCS và đến năm 2005 có 54,71% CĐCS vững mạnh xuất sắc.

Song song với công tác xây dựng tổ chức phát triển lực lượng, nhiệm vụ xây dựng giai cấp công nhân vững vàng về chính trị, giác ngộ về giai cấp, có ý thức tổ chức kỷ luật cao, có tác phong công nghiệp, tích cực học tập nâng cao trình độ văn hóa, chuyên môn nghiệp vụ, tay nghề, phát huy tinh thần làm chủ, sáng tạo trong lao động sản xuất đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao được đầu tư đúng mức. Ngoài nhiệm vụ thường xuyên tuyên truyền các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, bằng nhiều hình thức sinh động, giáo dục cho CNVC-LĐ về truyền thống của dân tộc, giai cấp, tìm hiểu tư tưởng Hồ Chí Minh, về những thành tựu đổi mới của Đảng; biểu dương, giao lưu, tôn vinh gương người tốt việc tốt, lao động giỏi, lao động sáng tạo, cán bộ công đoàn giỏi, tâm huyết, động viên trên 7.000 lượt CNVC-LĐ học tập nâng cao trình độ học vấn, tay nghề. Nhiều đồng chí mới ngày nào chưa hoàn tất cấp 1, 2 nay đã tốt nghiệp Đại học, thậm chí có 2 bằng đại học; hàng ngàn CNVC-LĐ từ lao động phổ thông nay đã trở thành các kỹ sư, thợ cả, công nhân lành nghề.

Trong chức năng tham gia quản lý càng thể hiện rõ nét hơn vai trò, nhiệm vụ của các cấp công đoàn đã tích cực tham gia với chuyên môn phát huy quyền làm chủ tập thể, đảm bảo 100% các cơ quan, đơn vị HCSN, doanh nghiệp nhà nước tổ chức Hội nghị CBCC, Đại hội CNVC hàng năm, hiến kế nhiều biện pháp hay cùng chuyên môn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn, nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị, nhiều phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, ôn luyện tay nghề thi thợ giỏi mang lại hiệu quả hết sức thiết thực. Chỉ tính riêng từ năm 1989 đến năm 2005, phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo đạt kết quả cao, với hơn 1.179 công trình thi đua và 1.763 sáng kiến cải tiến kinh nghiệm, kỹ thuật; làm lợi trên 13 tỷ 198 triệu đồng, tiết kiệm trên 2 tỷ 424 triệu đồng. Từ phong trào này, đã xuất hiện nhiều gương điển hình, tiên tiến, các bàn tay vàng, viên phấn vàng ngày càng nở rộ và đạt giải thưởng cao như giải thưởng Tôn Đức Thắng, giải nhất Hội thi kỹ thuật lao động sáng tạo và hàng vạn CNVC-LĐ đạt danh hiệu lao động tiên tiến, chiến sỹ thi đua các cấp .

Đối với phong trào phụ nữ 2 giỏi, lực lượng nữ CNVC-LĐ có sự đóng góp hết sức lớn lao, nhiều chị đã trưởng thành, phấn đấu vươn lên vượt bậc, là lực lượng chủ lực đóng góp quan trọng cho việc hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của đơn vị. Các chị đã khẳng định được vị trí của mình trong gia đình và ngoài xã hội. Qua phong trào tự rèn luyện hầu hết mọi nhiệm vụ lãnh đạo Đảng, Chính quyền, chuyên môn đều có dáng dấp của các chị. Danh hiệu phụ nữ 2 giỏi ngày càng tăng theo số lượng CNLĐ, qua sơ kết 5 năm giai đoạn 2001-2005, đã có 16.650 lượt chị đạt danh hiệu phụ nữ 2 giỏi các cấp. Song song với hoạt động trên công tác xã hội hóa hoạt động công đoàn luôn là nét son của tổ chức Công đoàn, CNVC-LĐ phát huy truyền thống của dân tộc và giai cấp, mặc dù có lúc, có nơi, điều kiện thu nhập của CNVC-LĐ còn khá khiêm tốn, nhưng tình nhân ái, truyền thống nhân nghĩa vốn có trong mỗi CNVC-LĐ, chính những yếu tố này tổ chức công đoàn luôn hoàn thành các nhiệm vụ hoạt động xã hội từ thiện do các cấp phát động. 31 năm qua, CNVC-LĐ Quận 3 đã đóng góp gần 7 tỷ đồng, đồng thời xây dựng 62 căn nhà tình nghĩa, 132 căn nhà tình thương, 54 căn chống dột, hiến trên 2.500 đơn vị máu và hỗ trợ vật chất và tinh thần cho con em và cán bộ CNVC-LĐ; nhân dân vùng sâu, vùng xa.

Ghi nhận công sức đóng góp của CNVC-LĐ và hoạt động Công đoàn Quận 3, năm 1995, LĐLĐ Quận 3 vinh dự được Nhà nước tặng thưởng Huân Chương lao động hạng ba; năm 2001 được tặng thưởng Huân Chương lao động hạng nhì; nhiều năm liên tục nhận Cờ đơn vị vững mạnh xuất sắc của Liên đoàn Lao động Thành phố, Cờ thi đua đơn vị xuất sắc của UBND Thành phố, nhiều Bằng khen của Tổng LĐLĐ Việt Nam, UBND Thành phố.

Tự hào với những kết quả đạt trong 31 năm qua, CNVC-LĐ và tổ chức Công đoàn Quận 3 luôn ý thức cần phải giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp mà mà các thế hệ cha anh đã đổ xương máu dựng xây. Yêu cầu nhiệm vụ mới cho tổ chức Công đoàn Quận 3 còn nhiều khó khăn thử thách đang đặt ra phía trước, nhưng với truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo và tâm huyết, nhất định tổ chức Công đoàn Quận 3 sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao để xứng đáng với niềm tin yêu và kỳ vọng của Đảng bộ Quận 3 đã khen tặng:

"Công đoàn, công nhân viên chức - lao động Quận 3, Vững mạnh - năng động - sáng tạo".


Số lượt người xem: 22387    
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • TPHCM chăm lo cho người nghèo-Phần 2
  • Hoạt động ngành Y tế 2011- Phần 2
  • TPHCM chăm lo cho người nghèo-Phần 3
  • TPHCM chăm lo cho người nghèo-Phần 1

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
1
8
3
6
4
2
0
Tìm kiếm