Cơ quan Đảng 14 Tháng Mười Hai 2018 7:24:25 SA
DANH SÁCH CƠ SỞ ĐẢNG  (18/08/2010)
Danh sách cơ sở Đảng khối Phường trực thuộc Quận Ủy Quận 3 Danh sách cơ sở Đảng khối Đoàn thể trực thuộc Quận Ủy Quận 3 Danh sách cơ sở Đảng khối Chính quyền trực thuộc Quận Ủy Quận 3 Danh sách cơ sở Đảng khối Lực lượng vũ trang trực thuộc Quận Ủy Quận 3 Danh sách cơ sở Đảng khối sự nghiệp trực thuộc Quận Ủy Quận 3 ...
Quận ủy quận 3  (18/05/2010)
Địa chỉ: 39 Trần Quốc Thảo P6 Q3 Điện thoại: 9.307.445 – 8.249.368 – 9.305.711 Fax: (08)9.303.667 Bí thư Quận ủy: 9.305.439 Phó Bí thư thường trực Quận ủy: 9.305.401 DANH SÁCH CƠ QUAN THAM MƯU CỦA QUẬN ỦY QUẬN 3 STT TÊN CƠ QUAN Địa chỉ Số điện thoại cơ quan Họ và tên thủ trưởng cơ ...
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • TPHCM chăm lo cho người nghèo-Phần 2
  • Hoạt động ngành Y tế 2011- Phần 2
  • TPHCM chăm lo cho người nghèo-Phần 3
  • TPHCM chăm lo cho người nghèo-Phần 1

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
2
7
0
9
6
2
2
Tìm kiếm