LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

           Địa danh Quận 3 chính thức có tên trên bản đồ Sài Gòn – Chợ Lớn từ ngày 27/12/1952 theo sắc lệnh số 104-NV của chính quyền Sài Gòn: chia Sài Gòn - Chợ Lớn từ 18 hộ thành 7 quận, đánh số từ 1 đến 7; trong đó có Quận 3 với diện tích rộng hơn hiện nay.

 

            Nghị định số 110-NV ngày 27/03/1959 của chính quyền Sài Gòn cũ chia Sài Gòn - Chợ Lớn thành 8 quận, đánh số từ 1 đến 8, với 54 phường; trong đó diện tích Quận 3 như cũ với 5 phường: Đài Chiến Sĩ, Bàn Cờ, Chí Hòa, Trương Minh Giảng và Yên Đổ.

 

            Sắc lệnh số 100-SL/NV ngày 15/06/1966 của chính quyền Sài Gòn cũ  nới rộng thêm xã An Khánh thuộc Quận Thủ Đức tỉnh Gia Định và chia Sài Gòn - Chợ Lớn thành 9 quận với 56 phường (thêm 2 phường An Khánh và Thủ Thiêm); trong đó Quận 3 vẫn như trước.

 

            Sắc lệnh số 73-SL/NV ngày 01/07/1969 của chính quyền Sài Gòn cũ  lập thêm 2 quận mới: Quận 10 và Quận 11 bằng cách bớt một số phường thuộc Quận 3, Quận 5 và Quận 6. Sau khi bớt phường giao cho Quận 10, Quận 3 có diện tích như ngày nay là 492 ha, được chia thành 9 phường.

 

            Sau ngày giải phóng 30/04/1975, địa bàn Quận 3 được giữ nguyên với 9 phường. Đến ngày tháng 06/1976 được phân chia lại thành 25 phường, đánh số từ 1 đến 25.

 

            Quyết định số 67- HĐBT ngày 12/9/1981 của Hội Đồng Bộ Trưởng (Chính phủ) giải thể 3 phường:

-          Phường 2 sáp nhập vào phường 1 và phường 7,

-          Phường 4 sáp nhập vào phường 3,

-          Phường 6 sáp nhập vào phường 5 và phường 7.

Quận 3 còn lại 22 phường.

 

            Quyết định số 147-HĐBT ngày 26/8/1982 của Hội Đồng Bộ Trưởng (Chính phủ) giải thể tiếp 2 phường:

-          Phường 16 sáp nhập vào phường 15 và phường 17,

-          Phường 18 sáp nhập vào phường 21.

Quận 3 còn lại 20 phường, không đánh số lại.

 

            Quyết định số 145-HĐBT ngày 17/9/1988 của Hội Đồng Bộ Trưởng (Chính phủ ) phân vạch lại địa giới hành chánh các phường của quận 3. Quận 3 được phân vạch lại thành 14 phường (phường 1 đến phường 14) như sau:

-          Phường 1: giữ nguyên,

-          Phường 2: đổi tên từ phường 8 cũ,

-          Phường 3: giữ nguyên,

-          Phường 4: bao gồm phường 5 cũ và phường 7 cũ,

-          Phường 5: bao gồm phường 9 cũ và phường 10 cũ,

-          Phường 6: đổi tên từ phường 11 cũ,

-          Phường 7: bao gồm phường 12 cũ và phường 15 cũ,

-          Phường 8: bao gồm phường 13 cũ và phường 14 cũ,

-          Phường 9: bao gồm phường 17 cũ và 1 phần phường 21 cũ,

-          Phường 10: đổi tên từ phường 19 cũ,

-          Phường 11: bao gồm phường 20 cũ và 1 phần phường 21 cũ,

-          Phường 12: đổi tên từ phường 22 cũ,

-          Phường 13: đổi tên từ phường 23 cũ, 

-          Phường 14: bao gồm phường 24 cũ và phường 25 cũ.

 

 

Nguồn: Chi cục Thống Kê Quận 3

 

Cập nhật đên ngày 01/07/2015

  • Hoạt động ngành Y tế 2011- Phần 2
  • TPHCM chăm lo cho người nghèo-Phần 3
  • TPHCM chăm lo cho người nghèo-Phần 2
  • TPHCM chăm lo cho người nghèo-Phần 1

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
2
6
9
7
5
0
6
Tìm kiếm