DANH SÁCH CÁC NGÂN HÀNG VÀ CHI NHÁNH TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN 3

STT

Tên đơn vị

Số

Đường

P

1

CN - Sacombank

17bis

CT

2

2

Ngân hàng Công thương VN - Chi nhánh 3

461

NĐC

2

3

CN - Nam á

101

CT

3

4

Phòng giao dịch-NH NN&PTNN

614

NĐC

3

5

CN - Sài gòn công thương

371

ĐBP

4

6

CN - NH Đông á

442

VVT

5

7

Ngân hàng TMCP Á châu (ACB)

442

NTMK

5

8

Chi nhánh Ngân hàng Đầu tư và Phát triển VN

129b

CMTT

5

9

Ngân hàng TMCP Sài Gòn

426

NTMK

5

10

Ngàn hàng TMCP Phương Nam

158

VVT

5

11

NH NN&PTNN Quận 3

324

VVT

5

12

CN - Techcombank

107N

6

13

Chi nhánh NH NN&PTNN Đaklak

28

NTD

6

14

Chi Nhánh VCB

72

PNT

6

15

Ngân hàng liên doanh Lào Việt

181

HBT

6

16

NH Phát triển nhà đồng bằng Sông Cửu Long

9

VVT

6

17

Phòng giao dịch - NH NN&PTNN

17

PNT

6

18

Phòng giao dịch - NH NN&PTNN Quận 3

230

NTMK

6

19

Phòng giao dịch GDNH NN&PTNN-CN Mạc Thị Bưởi

97

VVT

6

20

CN - NH TMCP Quốc tế VN

361

HBT

8

21

CN Tân Định-Ngân hàng VP

281

HBT

8

22

Chi nhánh Ngân hàng Đầu tư và Phát triển VN

447

HBT

8

23

Ngân hàng Sacombank

278

NKKN

8

24

CN - Đông á

1

NT

9

25

Vietcombamk TP. HCM

13

9

26

Phòng Giao dịch số 3 Sở Giao dịch II, NH đầu tư và PTVN

187

TQT

9

27

CN - Hoà Hưng-NH Phương Nam

236

CMTT

10

28

CN - ACB

457

LVS

12

29

Phòng GD - chi nhánh Hóc Môn - NH NN&PTNN

207

LVS

13

30

CN - Phương Nam

260

LVS

14

31

CN Sacombamk

412

LVS

14

 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
1
8
3
6
4
1
3
Tìm kiếm