CẤU TRÚC THÔNG TIN TRANG THÀNH VIÊN CITYWEB QUẬN 3

 1    GIỚI THIỆU

 1.1         Giới thiệu tổng quan

 1.1.1             Giới thiệu chung

 1.1.2             Lịch sử hình thành

 1.1.3             Dân số

 1.1.4             Kinh tế

 1.1.5             Văn hóa xã hội

 1.2         Bộ máy tổ chức

 1.2.1             Cơ quan Đảng

 1.2.2             Mặt trận tổ quốc

 1.2.3             Các đoàn thể

 1.2.4             UBND Quận

 1.2.5             Các phòng ban đơn vị trực thuộc UBND Quận

 1.2.6             Các cơ quan chức năng nội chính và ngành dọc

 1.2.7             Các doanh nghiệp thuộc quận

 1.2.8             UBND 14 phường

 1.3         Địa giới hành chính

 1.3.1             Vị trí địa lý

 1.3.2             Bản đồ hành chính

 1.3.3             Tên đường

 1.4         Di tích lịch sử văn hóa

 2    TIN TỨC SỰ KIỆN

 2.1         Kinh tế

 2.2         Văn hóa xã hội

 2.3         Quản lý đô thị - Môi trường

 2.4         An ninh quốc phòng - Nội chính

 2.5         Xây dựng chính quyền

 2.6         Hoạt động Đảng

 2.6.1             Dân vận

 2.6.2             Kiểm tra

 2.6.3             Tuyên giáo

 2.6.4             Tổ chức

 2.6.5             Văn phòng cấp ủy

 2.6.6             Cơ sở Đảng

 2.6.7             Nhân sự mới

 2.7         Hoạt động đoàn thể

 2.8         Hoạt động các đơn vị trực thuộc

 2.9         Tài chính kế hoạch

 2.10      Hoạt động các phường

 2.11      Câu lạc bộ cán bộ trẻ tiến bước

 3    THÔNG TIN TỔNG HỢP

 3.1         Các cơ sở Tôn giáo

 3.2         Các cơ sở Giáo dục

 3.2.1             Phòng giáo dục Quận

 3.2.2             Các trường đại học

 3.2.3             Các trường phổ thông trung học

 3.2.4             Các trường THCS Cấp 1

 3.2.5             Các trường THCS Cấp 2

 3.2.6             Các trường mẫu giáo

 3.2.7             Trung tâm dạy nghề Quận

 3.2.8             Trường công nhân kỹ thuật Nhân đạo

 3.3         Các cơ sở Y tế

 3.3.1             Các bệnh viện

 3.3.2             Các phòng khám, phòng mạch

 3.3.3             Trung tâm y tế Quận

 3.4         Các cơ sở Văn hóa

 3.4.1             Các trung tâm văn hóa

 3.4.2             Rạp chiếu, nhà hát

 3.4.3             Cửa hàng sách và văn hóa phẩm

 3.4.4             Các điểm dịch vụ Internet

 3.5         Các cơ sở Thể dục thể thao

 3.5.1             Trung tâm thể dục thể thao

 3.5.2             Các câu lạc bộ Thể dục thể thao

 3.6         Các cơ sở Kinh tế

 3.6.1             Doanh nghiệp trên địa bàn Quận

 3.6.2             Danh sách các ngân hàng, các điểm giao dịch ATM

 3.7         Các địa chỉ cần biết

 4    QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN

 4.1         Định hướng phát triển kinh tế

 4.2         Quy hoạch sử dụng đất

 4.3         Quy hoạch xây dựng

 4.4         Quy hoạch ngành nghề kinh doanh

 4.5         Các dự án đầu tư

 5    CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

 5.1         Thủ tục hành chính

 5.2         Cải cách thể chế

 5.3         Cải cách công tác tổ chức bộ máy

 5.4         Cải cách công tác tổ chức cán bộ

 5.5         Cải cách TTHC và ứng dụng KHCN vào công tác quản lý

 5.6         Cải cách công tác tài chính công

 5.7         Khiếu nại, tố cáo

 6    VĂN BẢN PHÁP LUẬT

 6.1         Trung ương

 6.2         Thành Phố

 6.3         Quận

 7    HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH

 8    LIÊN HỆ

 9    GÓP Ý XÂY DỰNG CHÍNH QUYỀN

 10  THƯ VIỆN VIDEO

 11   HỎI ĐÁP

 12   PHÓNG SỰ ẢNH

 13  MỘT CỬA ĐIỆN TỬ

  • Hoạt động ngành Y tế 2011- Phần 2
  • TPHCM chăm lo cho người nghèo-Phần 3
  • TPHCM chăm lo cho người nghèo-Phần 2
  • TPHCM chăm lo cho người nghèo-Phần 1

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
2
6
9
7
4
0
1
Tìm kiếm