Tin tức sự kiện 06 Tháng Bảy 2012 9:20:00 SA

Hội Người cao tuổi Quận 3 tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác người cao tuổi.

      Thực hiện Hướng dẫn số 178/HD-NCT ngày 27/4/2012 của Ban Thường vụ Trung ương Hội Người vao tuổi Việt Nam về việc tổ chức tập huấn Nghị quyết Đại hội IV Hội Người cao tuổi Việt Nam, ngày 29 tháng 6 năm 2012 Ban đại diện Hội Người cao tuổi quận 3 đã mở Hội nghị tập huấn với 200 cán bộ chuyên trách, các Ủy viên Ban hấp hành  Hội Người  cao tuổi cơ sở 14 phường, Chủ tịch, Phó Chủ tịch  và các Ủy viên Ban đại diện Hội Người cao tuổi quận.

 

      Đến dự Hội nghị tập huấn có Bà Vũ Thị Mỹ Ngọc, Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy-Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc quận 3,  Ông Nguyễn Tùng, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc quận 3.

      Phát biểu khai mạc Hội nghị tập huấn Ông Nguyễn Tùng nói: Với 134 ủy viên Ban chấp hành Hội Người cao tuổi cơ sở phường nhiệm kỳ mới trong đó có 76 nữ, chiếm tỷ lệ 56,71%. Đặc biệt, nhiệm kỳ 2012-2017 này có 108 trên 134 ủy viên mới tham gia lần đầu, chiếm tỷ lệ 80,59%.

      Trên cơ sở Hướng dẫn của Ban Thường vụ Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam và Hướng dẫn của Ban đại diện Hội Người cao tuổi thành phố, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc quận 3 phối hợp với Ban đại diện Hội Người cao tuổi quận 3 tổ chức Hội nghị tập huấn nghiên cứu quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thức IV của Hội Người cao tuổi Việt Nam và Điều lệ bổ sung, sửa đổi của Hội khóa IV. Nhân dịp này, Ban đại diện Hội Người cao tuổi quận 3 cũng sẽ trang bị kiến thức tác nghiệp đối với cán bộ làm công tác Hội người cao tuổi cơ sở phường nhằm nâng cao trình độ hiểu biết về quan điểm của Bác Hồ về Người cao tuổi và tổ chức của Người cao tuổi, về những chủ trương, chính sách. Luật pháp  có liên quan đến người cao tuổi. Từ đó vận dụng vào tình hình thực tế tại cơ sở phường, tổ chức thực hiện tốt phong trào “Tuổi cao-Gương sáng” đạt hiệu quả cao hơn so với nhiệm kỳ trước.

      Về phần mình, Ông Vĩnh Niên - Trưởng ban đại diện Hội Người cao tuổi quận 3 đã giới thiệu nội dung Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội Người cao tuổi Việt Nam lần thứ IV và Điều lệ Hội Khóa IV bổ sung, sửa đổi. Ngoài ra còn quán triệt 4 quan điểm cơ bản của Bác Hồ đối với Người cao tuổi và tổ chức của Người cao tuổi; giới thiệu nội dung Thông báo số 305-TB/TW  ngày 3/2/2010 của Ban chấp hành Trung ương Đảng kết luận của Ban Bí thư về kết quả thực hiện Chỉ thị 59-CT/TW  ngày 27/9/1995 của Ban Bí thư khóa VII về chăm sóc Người cao tuổi; giới thiệu Luật Người cao tuổi, Nghị định số 06/TTg của Thủ tướng Chính phủ  qui định chi tiếty và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật; Quyết định số 68/TTg ngày 1/11/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định hội có tính chất đặc thu,  Quyết định số 71/TTg ngày 20/12/2011 của Thủ tướng Chính phủ về bảo đảm, hỗ trợ kinh phí từ ngân sách Nhà nước đối với các hội có tính chất đặc thù và các Thông tư hướng dẫn của các Bộ Tài chính, Lao động Thương binh và Xã hội, Bộ Văn hóa-Thể thao-Du lịch…

      Nhân dịp này, Ban đại diện Hội Người cao tuổi quận 3 đã in tài liệu hướng dẫn 3 nội dung phong trào “Tuổi cao –Gương sáng”  nhằm trang bị cho cán bộ Hội trên 3 lĩnh vực : Xây dựng, củng cố tổ chức Hội Người cao tuổi Việt Nam; Chăm sóc đời sống vật chất, tinh thần cán bộ, hội viên và Người cao tuổi; Phát huy vai trò Người cao tuổi trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

 

Ngọc Lân

 


Số lượt người xem: 2840    
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • TPHCM chăm lo cho người nghèo-Phần 2
  • Hoạt động ngành Y tế 2011- Phần 2
  • TPHCM chăm lo cho người nghèo-Phần 3
  • TPHCM chăm lo cho người nghèo-Phần 1

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
2
6
9
7
3
9
4
Tìm kiếm