Tin tức sự kiện 13 Tháng Sáu 2017 3:05:00 CH

Hội nghị tuyên truyền, phổ biến Luật Hộ tịch

      Đăng ký và quản lý hộ tịch được xác định là nhiệm vụ quan trọng và thường xuyên của cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện để theo dõi thực trạng và sự biến động về hộ tịch; trên cơ sở đó bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân và gia đình, góp phần tạo cơ sở xây dựng, phát triển kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng, chính sách dân số, kế hoạch hóa gia đình…

      Vì vậy, chiều ngày 30/5/2017, tại Hội trường Liên đoàn Lao động Quận 3, Phòng Tư pháp đã tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến Luật Hộ tịch năm 2014 và một số văn bản hướng dẫn thi hành. Luật Hộ tịch được Quốc hội khóa XIII thông qua ngày 20/11/2014 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2016, bao gồm 07 chương và 77 điều. Buổi tuyên truyền đã thu hút 185 lượt người tham dự là đội ngũ báo cáo viên pháp luật quận; Ban chỉ huy Công an quận và Công an 14 phường; Chủ tịch UBND, Công chức tư pháp – hộ tịch, tuyên truyền viên pháp luật, tổ trưởng tổ hòa giải và tổ trưởng tổ dân phố 14 phường.

 

Ông Nguyễn Triều Lưu – Trưởng phòng

Hộ tịch – Quốc tịch Sở Tư pháp Thành phố Hồ Chí Minh.

      Báo cáo viên pháp luật tại Hội nghị là ông Nguyễn Triều Lưu – Trưởng phòng Hộ tịch – Quốc tịch Sở Tư pháp Thành phố Hồ Chí Minh đã phổ biến rõ ràng các quy định của Luật Hộ tịch; Thông tư 15/2015/TT-BTP ngày 16/11/2015 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hộ tịch và Nghị định 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hộ tịch… về khai sinh, khai tử, kết hôn, giám hộ, nhận cha mẹ con,…đồng thời trực tiếp giải đáp thắc mắc của người tham dự về các vấn đề có liên quan đến Hộ tịch.

      Qua buổi Hội nghị tuyên truyền đã giúp cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trên địa bàn Quận nâng cao được nhận thức, tinh thần trách nhiệm của bản thân trong việc thực hiện việc đăng ký và quản lý hộ tịch theo đúng quy định./.

Huỳnh Bảo Phương

 


Số lượt người xem: 257    
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • TPHCM chăm lo cho người nghèo-Phần 2
  • Hoạt động ngành Y tế 2011- Phần 2
  • TPHCM chăm lo cho người nghèo-Phần 3
  • TPHCM chăm lo cho người nghèo-Phần 1

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
2
6
3
5
9
2
3
Tìm kiếm