Danh mục niêm yết công khai 10 Tháng Mười Hai 2018 2:24:21 CH
KẾT LUẬN THANH TRA VIỆC CHẤP HÀNH TRÌNH TỰ THỦ TỤC TRONG ĐẦU TƯ CẢI TẠO, NÂNG CẤP VỈA HÈ ĐƯỜNG NAM KỲ KHỠI NGHĨA  (23/11/2018)
XEM VÀ TẢI VĂN BẢN TẠI ĐÂY
KẾT LUẬN THANH TRA Thanh tra trách nhiệm của Chủ tịch UBND phường trong việc thực hiện các quy định pháp luật về Phòng, chống tham nhũng tại UBND phường 3  (19/10/2018)
XEM VÀ TẢI TÀI LIỆU TẠI ĐÂY
KẾT LUẬN THANH TRA Thanh tra việc chấp hành quy định pháp luật trong xử phạt vi phạm hành chính tại UBND phường 7  (14/09/2018)
XEM VÀ TẢI VĂN BẢN TẠI ĐÂY
Quyết định 326/QĐ-UBND "Về việc giao tiêu chí đánh giá, xếp loại doanh nghiệp năm 2018 đối với Công ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích Quận 3"  (25/07/2018)
XEM VÀ TẢI VĂN BẢN TẠI ĐÂY
KẾT LUẬN THANH TRA - trách nhiệm Thủ trưởng đơn vị trong việc các quy định pháp luật về Phòng, chống tham nhũng tại Trường tiểu học Lương Định Của  (16/07/2018)
XEM VÀ TẢI VĂN BẢN TẠI ĐÂY
KẾT LUẬN THANH TRA - Các khoản thu, chi năm học 2016 - 2017 tại Trường THCS Colette.  (13/07/2018)
XEM VÀ TẢI VĂN BẢN TẠI ĐÂY
KẾT LUẬN THANH TRA SỐ 01/KL-TT  (25/01/2018)
XEM VÀ TẢI VĂN BẢN TẠI ĐÂY
KẾT LUẬN THANH TRA SỐ 09/KL-TT  (29/12/2017)
XEM VÀ TẢI VĂN BẢN TẠI ĐÂY
KẾT LUẬN THANH TRA SỐ 08/KL-TT  (15/12/2017)
XEM VÀ TÀI VĂN BẢN TẠI ĐÂY
KẾT LUẬN THANH TRA SỐ 07/KL-TT  (30/11/2017)
XEM VÀ TẢI VĂN BẢN TẠI ĐÂY

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • TPHCM chăm lo cho người nghèo-Phần 2
  • Hoạt động ngành Y tế 2011- Phần 2
  • TPHCM chăm lo cho người nghèo-Phần 3
  • TPHCM chăm lo cho người nghèo-Phần 1

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
2
6
9
7
5
2
9
Tìm kiếm