Danh mục niêm yết công khai 21 Tháng Mười 2018 9:37:47 SA
Quyết định 326/QĐ-UBND "Về việc giao tiêu chí đánh giá, xếp loại doanh nghiệp năm 2018 đối với Công ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích Quận 3"  (25/07/2018)
XEM VÀ TẢI VĂN BẢN TẠI ĐÂY
KẾT LUẬN THANH TRA - trách nhiệm Thủ trưởng đơn vị trong việc các quy định pháp luật về Phòng, chống tham nhũng tại Trường tiểu học Lương Định Của  (16/07/2018)
XEM VÀ TẢI VĂN BẢN TẠI ĐÂY
KẾT LUẬN THANH TRA - Các khoản thu, chi năm học 2016 - 2017 tại Trường THCS Colette.  (13/07/2018)
XEM VÀ TẢI VĂN BẢN TẠI ĐÂY
KẾT LUẬN THANH TRA SỐ 01/KL-TT  (25/01/2018)
XEM VÀ TẢI VĂN BẢN TẠI ĐÂY
KẾT LUẬN THANH TRA SỐ 09/KL-TT  (29/12/2017)
XEM VÀ TẢI VĂN BẢN TẠI ĐÂY
KẾT LUẬN THANH TRA SỐ 08/KL-TT  (15/12/2017)
XEM VÀ TÀI VĂN BẢN TẠI ĐÂY
KẾT LUẬN THANH TRA SỐ 07/KL-TT  (30/11/2017)
XEM VÀ TẢI VĂN BẢN TẠI ĐÂY
Danh mục thủ tục hành chính được công bố phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia.  (28/04/2016)
XEM VÀ TẢI VĂN BẢN TẠI ĐÂY
Danh sách công khai thông tin cá nhân kinh doanh dự kiến năm 2016  (06/01/2016)
Nhấp xem và tải về ở bên dưới: DANH SÁCH PHƯỜNG 1 DANH SÁCH PHƯỜNG 2 DANH SÁCH PHƯỜNG 3 DANH SÁCH PHƯỜNG 4 DANH SÁCH PHƯỜNG 5 DANH SÁCH PHƯỜNG 6 DANH SÁCH PHƯỜNG 7 DANH SÁCH PHƯỜNG 8 DANH SÁCH PHƯỜNG 9 DANH SÁCH PHƯỜNG 10 DANH SÁCH PHƯỜNG 11 DANH SÁCH PHƯỜNG 12 DANH SÁCH PHƯỜNG 13 DANH ...
TIẾP NHẬN PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ VỀ QUY ĐỊNH HÀNH CHÍNH  (20/07/2015)
TIẾP NHẬN PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ VỀ QUY ĐỊNH HÀNH CHÍNH Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính thuộc Sở Tư pháp thành phố Hồ Chí Minh mong nhận được phản ảnh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính theo các nội dung sau đây: - Những vướng mắc cụ thể trong thực hiện quy định hành chính do hành vi chậm trễ, gây phiền hà hoặc không thực ...
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • TPHCM chăm lo cho người nghèo-Phần 2
  • Hoạt động ngành Y tế 2011- Phần 2
  • TPHCM chăm lo cho người nghèo-Phần 3
  • TPHCM chăm lo cho người nghèo-Phần 1

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
2
5
5
4
9
0
3
Tìm kiếm